Het Amsterdamse bos – De Nieuwe Meer

De Nieuwe Meer (of ‘het’ Nieuwe Meer) is een smal meer ten zuidwesten van Amsterdam. Het vormt de verbinding tussen het riviertje de Schinkel in Amsterdam en de Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder. Via de Nieuwe Meersluis (of Schinkelsluis) kan naar de Schinkel worden gevaren die in open verbinding staat met de kanalen in Amsterdam-Zuid en de grachten van Amsterdam. Aan de zuidzijde grenst het meer aan het Amsterdamse Bos. Aan de noordzijde ligt het Jaagpad en het Natuur- en recreatiegebied De Oeverlanden en aan de westzijde ligt het terrein van het voormalige fort aan de Nieuwe Meer en de Militaire Drinkwatervoorziening Nieuwe Meer. Het meer heeft een diepte tot zo’n 35 meter. Reeds in 1923 beschreef Jac P. Thijsse in de ‘Groene Amsterdammer’ het Nieuwe Meer en de Noordelijke oeverlanden.

De Nieuwe Meer wordt vooral voor recreatievaart en recreatievisserij gebruikt. Vooral ‘s zomers wordt de Nieuwe Meer druk bevaren. Er zijn diverse jachthavens. Op zondagen tussen april en oktober is er een veerverbinding met motorschip ‘Helena’ tussen de noord- en zuidoever. Ook wordt er veel gewindsurft.

Het niveauverschil tussen de Nieuwe Meer (met daarachter de Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder) en het stadswater in Amsterdam is niet groot. Het niveauverschil is in de zomer 15 cm en in de winter gemiddeld 20 cm. Het water staat lager aan de kant van de Nieuwe Meer (-60 cm NAP in de winter). De sluis voorkomt dus dat het water uit de grachten van Amsterdam stroomt (-40 cm NAP).

 

 

Helaas, dit is niet toegestaan.