Amstelveen – De Poel

De Amstelveense poel is een veenplas, ontstaan in de negentiende eeuw. Van inpoldering is het nooit gekomen. Ten tijde van de aanleg van het Amsterdamse Bos was de natuurwaarde al duidelijk. Daarom werd dit oorspronkelijke gebied opgenomen in de plannen. Zoals de oeverlanden van de Nieuwe Meer aan de noordkant van het bos, zijn ook deze oeverlanden interessant en waardevol.

Door de bijzondere omstandigheden en het spaarzame grondgebruik heeft zich hier een bijzondere plantengroei ontwikkeld planten met planten als orchideeën en de vleesetende zonnedauw. Bovendien leven in de oeverlanden veel (ongevaarlijke) ringslangen, mede daarom is het een belangrijk natuurgebied voor de hele regio.

De Poel ligt iets ten westen van het oude dorp Amstelveen en ten noorden van het ook tot Amstelveen behorende Bovenkerk. In tegenstelling tot vele andere veenmeren in de omgeving zoals de Bovenkerkerpolder is de Poel nooit ingepolderd. Het aan het Amsterdamse Bos grenzende meer is op meerdere plekken vrij ondiep, maar wordt wel voor watersport gebruikt. De Poel behoort door de ligging naast het Bos tot de ecologische hoofdstructuur van Noord-Holland, de Groene As.

 

 

Helaas, dit is niet toegestaan.