Amstelveen – Heempark De Braak

Heempark De Braak is het oudste Heempark van Amstelveen. Hier experimenteerde ontwerper Chris Broerse al voor de Tweede Wereldoorlog met het gebruik van inheemse planten in openbaar groen. Hij moest uitgaan van een grote vijver die ooit ontstond na een doorbraak van de dijk waarop nu de Amsterdamseweg loopt. Door het los steken en verplaatsen van de drijvende rietzudden, het uitbaggeren van zo’n 10.000 m3 bagger en het maken van een nieuw eiland aan de westzijde van de plas kreeg Heempark De Braak haar huidige vorm. De vijver diende eens als speelvijver voor de rijke burgers en adel die het, nu verdwenen, landgoed Elsrijk bewoonden. Het landhuis lag aan de zuidkant van de vijver. Naast natuurlijke bossen en heide is ook de cultuurhistorie niet vergeten in het park. U vindt er niet alleen de typisch Nederlandse knotwilgen, maar langs het drijvend pad aan de zuidwestkant van de vijver, ook nog grienden. Dit zijn door de mens laag afgezette wilgen die een geheel eigen levensgemeenschap vormen. De wilgentakken werden en worden gebruikt voor o.a. het vlechten van manden en het aanleggen van dijken enzovoort. Het deel van het park rond de grote vijver geeft een prachtig beeld van de lage delen van Holland: open met rietvelden laagveen, open water en wilgen.

De aanleg van Heempark De Braak startte aan het einde van de jaren dertig en werd ook benut als werkverschaffingsproject voor de vele werklozen. De plas werd uitgebaggerd en er langs werden paden over de drassige veengrond aangelegd. Het eerste ontwerp van het park dateerde van 1939 en betrof het deel direct rond de plas. In 1941 werd besloten het park naar het oosten (tot de spoorlijn) uit te breiden met De Doorbraak, bijna 4 hectare groot. De Braak is een oase van rust: van inheemse planten en bloemen, waterpartijen, bruggetjes, kronkelende wandelpaadjes en van allerlei vogels. Heempark De Braak, evenals het nabijgelegen Jac. P. Thijssepark, is in 2011 aangewezen als Rijksmonument en een bezoekje meer dan waard!

Beschrijvingen, foto’s, verspreidingskaarten en afbeeldingen van bijna 1850 plantensoorten in Nederland zijn te zien én te vinden op deze website.

 

 
 
Helaas, dit is niet toegestaan.